Teamwork ที่ดี ต้องเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม

Last updated: 13 Dec 2023  |  583 Views  | 

Teamwork ที่ดี ต้องเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม

ในปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า Teamwork อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบไหน สายงานอะไร ก็จะต้องได้ยินคำนี้ตลอด นั่นก็เพราะสังคมการทำงานในยุคปัจจุบันนั้นเชื่อว่า Teamwork makes the dream work หรือก็คือ การทำงานเป็นทีม จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ แต่ก่อนที่ทุกคนจะกลายเป็นทีมที่ดีได้นั้น จะต้องเริ่มมาจากการสร้างความไว้วางใจ (Trust) เสียก่อน ซึ่งการสร้างความเชื่อใจระหว่างคนในทีมหรือคนในองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่อ่านและทำความเข้าใจกับบทความนี้ คุณก็จะได้เคล็ดลับดีๆ กลับไปปรับใช้กับทีมของคุณอย่างแน่นอน

การสร้างความไว้วางใจ คืออะไร
ความไว้วางใจ หรือ Trust นั้น หากอิงตาม Cambridge Dictionary จะมีความหมายว่า “การที่เรานั้นเกิดความคาดหวังให้บางอย่างเป็นจริง” ซึ่งถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น ก็คงจะเป็น “ความเชื่อมั่นที่เรามีต่อบุคคลอื่นๆ ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนาและการกระทำที่เป็นไปตามที่เราได้คาดหวังเอาไว้ เช่น เราเชื่อมั่นว่าหัวหน้าจะทำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จ เป็นต้น ” เพราะฉะนั้น การสร้างความไว้วางใจ (Trust) จึงหมายถึง การทำให้บุคคลอื่นๆภายในทีมหรือภายในองค์กร รู้สึกเชื่อมั่นในตัวของคุณ ว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะตามความคาดหวังได้สำเร็จลุล่วงนั่นเอง

การสร้างความไว้วางใจในองค์กร สำคัญอย่างไร
การสร้างความไว้วางใจ (Trust) นอกจากจะมีความสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในแบบต่างๆ แล้ว ยังส่งผลกระทบอีกมากมาย ซึ่งทาง Plusitives ได้สรุปมาให้แล้วดังต่อไปนี้

1.ส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

หากเราไม่มีความเชื่อใจ ไม่มีการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างคนในองค์กรด้วยกัน ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่ไว้วางใจในการทำงานของกันและกัน เกิดการกระทบกระทั่ง มีการจับผิด แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการใช้อารมณ์ในที่ทำงาน และทำให้การสร้าง Teamwork นั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ผลสุดท้ายก็คืองานที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Paul J. Zak และทีม ได้มีการค้นพบว่า เมื่อผู้ชายเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จนทำให้อาจมีการใช้วาจาและการแสดงออกที่ก้าวร้าว และงานวิจัยของ Pahlen Bettina von der และทีม ก็ได้มีการระบุไว้เช่นกันว่า เมื่อ DHT มีปริมาณเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกโกรธมากขึ้นตามไปด้วย และแน่นอนที่สุดเมื่อเรารู้สึกโกรธ สมองในส่วนของเหตุผลก็จะทำงานได้ไม่ดี ซึ่งก็จะส่งผลให้เราใช้อารมณ์มากกว่า การับฟังและพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริง เมื่อเราต้องตอบสนองกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อเราโกรธก็ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ หากเทียบกับเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายและสามารถใช้สมองส่วนเหตุผลหรือสมองส่วนหน้าได้อย่างเต็มที่

นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้นำองค์กรชั้นนำต่างหาวิธีการสร้างความไว้วางใจ (Trust) มาปรับใช้กับองค์กรของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพจนสามารถพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

 

2. ส่งผลต่อแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน

รู้หรือไม่ว่าความไว้วางใจส่งผลต่อแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน หากเรามีความไว้วางใจกับคนในทีม ก็จะทำให้เกิดการทำงานแบบ Teamwork ที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรงกับความสามารถ มีการพูดคุย และคอยแนะนำเคล็ดลับดีๆ ให้แก่กัน ซึ่งในทางตรงกันข้าม เมื่อไม่มีการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม  สมาชิกแต่ละคนของทีมก็จะหันไปโฟกัสเฉพาะเรื่องของตนและความสามารถของตนเอง ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากกว่าเชื่อในการทำงานเป็นทีม และเกิดแนวคิดที่ว่า “ฉันมีความสามารถ ฉันทำงานด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องปรึกษาใคร” การมีแนวคิดและทัศนคติในการทำงานแบบนี้ จะทำให้พนักงานของคุณไม่มีการพัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์สำหรับต่อยอดงานน้อยลง รวมถึงการตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังเป็นการขัดขวางไม่ให้องค์กรของคุณเกิดความก้าวหน้า ไม่มีความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ยากมากขึ้น อ้างอิงจากบทความของShelley Smith 

3. ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร

การสร้างความไว้วางใจ (Trust) มีความสำคัญกับความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อองค์กรของคุณมากๆ หากแต่ละคนไม่เชื่อใจกัน ไม่มีการทำงานเป็นทีม ก็จะนำไปสู่การไม่ไว้วางใจในตัวของผู้นำ สุดท้ายก็เกิดความไม่มั่นใจในองค์กรและเกิดการลาออกของพนักงานในที่สุด อ้างอิงจากผลการสำรวจในหนังสือของ Jeffrey Pfeffer ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้สึกไม่ไว้วางใจจะกระตุ้นให้สมองส่วน Insular Cortex และ Amygdala ทำงานมากขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ด้านลบ เช่น ความกลัวและความโกรธ ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยข้อมูลอ้างอิงจากผลการศึกษาของ Angelika Dimoca นี่จึงเป็นสาเหตุที่องค์กรระดับโลกใส่ใจในเรื่องการสร้างความไว้วางใจในองค์กรเป็นอย่างมาก

ประเภทของความไว้วางใจ 
รู้หรือไม่ ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นภายในที่ทำงานนั้น มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน โดยอ้างอิงจากบทความของ Faye Wai ได้แก่
- ความไว้วางใจที่เกิดจากการกระทำ : เป็นความไว้วางใจที่เกิดขึ้นเมื่อคนในทีมของคุณมีความสามารถ (Competence) และทำได้อย่างที่รับปากไว้ เช่น การส่งงานทันกำหนด การมาทำงานตรงเวลา เป็นต้น โดยจะต้องเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ (Commitment & Consistency) ถึงจะเกิดการสร้างความไว้วางใจในรูปแบบนี้

- ความไว้วางใจที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก : เป็นความไว้วางใจประเภทที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น เกิดจากการปฏิบัติต่อทุกคนได้ความเท่าเทียมและให้เกียรติในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ตัดสินโดยไม่ฟังเหตุผล (Care) ก็จะทำให้คนภายในทีมกล้าที่จะเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น

เคล็ดลับการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม
ทีนี้เรามาถึงเนื้อหาส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว ทาง Plusitives ได้สรุปใจความสำคัญมาให้เป็นที่เรียบร้อย ไปดูกันเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง องค์กรของคุณถึงจะมี Teamwork ที่ดี

1. ทำตามสิ่งที่พูดไว้ให้ได้

หนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ที่จะมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีมก็คือ การทำตามสิ่งที่พูดไว้ได้สำเร็จ โดยที่ไม่มีการโยนงานให้กับคนอื่นและไม่มีการกลับคำพูดในนาทีสุดท้าย แม้บางครั้งจะไม่สำเร็จตามที่พูดเอาไว้ก็ตาม แต่คนอื่นๆ ก็จะเห็นถึงความมุ่งมั่นและเชื่อใจเราในที่สุด

2.ฟังมากกว่าพูด

ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมหรือสมาชิกก็ตาม การ “รับฟัง” ในสิ่งที่คนอื่นๆ พูด รวมไปถึงการ “ฟังโดยไม่ตัดสิน” ถือว่าเป็นทักษะที่ทุกคนในองค์กรควรมี และยังเป็นพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

3.ยอมรับเมื่อทำผิดพลาด

ในโลกของการทำงาน ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอาย นี่คือบทเรียนที่จะทำให้คุณได้เติบโตขึ้นอีกก้าว และยังเป็นการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้กับคนในทีมด้วย ซึ่งในทางกลับกัน หากคุณปิดบังหรือไม่ยอมรับในความผิดพลาด ก็จะทำให้เกิดความแคลงแคลงใจ และนำไปสู่ความขัดแย้งของทีมในที่สุด

4.สนับสนุนกันและกัน

เป็นที่รู้กันว่าแต่ละคนมีความถนัด จุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การช่วยสนับสนุนกันและกัน ฃ่วยแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ Teamwork ที่ดีได้

ทั้งหมดนี่คือวิธีการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้กับคนในทีม ที่คุณเองก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ แต่ต้องอย่าลืมว่า ความไว้วางใจนั้นไม่สามารถสร้างขึ้นได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ไม่ใช่ว่าจะสร้างขึ้นไม่ได้ หากต้องการสร้างทีมที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้เริ่มต้นสร้าง Teamwork ตามที่ Plusitives ได้นำมาฝากกันตั้งแต่วันนี้ อนาคตองค์กรต้องสามารถไปได้ไกลแน่นอน

 

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
https://positivepsychology.com/build-trust/
https://www.forbes.com/sites/dennisjaffe/2018/12/05/the-essential-importance-of-trust-how-to-build-it-or-restore-it/?sh=8a91f7564fe5
https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust
https://hbr.org/2021/06/whats-the-best-way-to-build-trust-at-work
https://headheartbrain.com/brain-savvy-hr/the-neuroscience-of-trust/
https://www.scientificamerican.com/article/the-neurobiology-of-trust/

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy