Content

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากรอบความคิดและทัศนคตินั้นแตกต่างกันอย่างไร เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบพร้อมแถมเทคนิคการ ปรับ Mindset ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบง่ายๆ ทีใครๆ ก็ทำได้

การสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม คือจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในที่สุด แต่จะต้องเริ่มต้นอย่างไร มีวิธีอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

เพราะอะไรการสื่อสารภายในองค์กรจึงมีความสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร จริงหรือไม่ที่องค์กรชั้นนำมีทีมงานที่ดีก็เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ บทความนี้มีคำตอบ

มาทำความเข้าใจกันว่า Psychological Safety นั้นคืออะไร ทำไม Google และ Netflix ถึงนำมาใช้ในการทำงาน แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะสร้างความปลอดภัยทางจิตใจได้ บทความนี้มีคำตอบ

ภาวะผู้นำ เป็นทักษะสำคัญที่หัวหน้าทีมควรมีเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อโน้มน้าวและชักจูงให้คนในทีมให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ แต่จะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับคนในทีม คือจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในที่สุด แต่จะต้องเริ่มต้นอย่างไร มีวิธีอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

เมื่อ Psychological Safety หรือความปลอดภัยทางจิตใจ คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แต่จะต้องเริ่มต้นอย่างไร Plusitives ได้รวบรวมเทคนิคดีๆ มาให้ในบทความนี้แล้ว ห้ามพลาด!

การให้ feedback อย่างสร้างสรรค์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผู้นำเชิงบวก (Positive Leadership) รวมถึงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) และรวมถึงการจัดการเรื่องผลงาน หรือ Performance Management ของทีมงานอีกด้วย การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่ผู้นำยุคปัจจุบันต้องมี

การที่เราได้หัวเราะออกมาดังๆ นอกจากมันจะช่วยเราในเรื่องการผ่อนคลายความเครียด (Stress Management) เพื่อลดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน แล้ว การหัวเราะเพื่อสร้างอารมณ์และพลังงานที่ดียังเป็นเกราะป้องกันตัวเราจากอาการ Burn Out ถือเป็นวิตามินที่มาช่วยเสริม และสร้างแรงกระตุ้น (Motivation) ให้กับตัวเองและกับทีมงาน ช่วยให้เรามีความสามารถในการฟื้นตัวหรือ Resilience ได้ดีขึ้นแถมยังเป็นเทคนิคที่ช่วยสร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) และเป็นมิตรกับสมองอีกด้วย (Brain Friendly)

ในการทำงานเราอาจจะเจอกับปัญหาที่ทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ ดังนั้นการดูแลใจตัวเองด้วยการฝึกทักษะ Resilience จึงเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงนำเทคนิคที่ช่วยฝึกทักษะดังกล่าวมาฝากกัน

ความปลอดภัยทางด้านจิตใจของทีมงาน หรือ Psychological Safety เป็นเรื่องที่ผู้นำทุกคนต้องคำนึงถึง เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างทีมงานที่มีความเข็งแกร่ง (High Performing Team) สร้างความร่วมมือ (Collaboration) ความสามัคคี (Unity) และทำให้คนในทีมแต่ละคนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ฝึกคิดนอกกรอบ (Creativity) และได้ใช้ศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่

Emotional Intelligence จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ในด้านการปรับตัว หรือ Adaptability ด้วย แต่จะช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้อย่างไรนั้น คำตอบอยู่ในบทความนี้แล้ว

ปัจจุบัน Leadership Style นั้นมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ Positive Leader หรือ ผู้นำเชิงบวก ซึ่งจะมีลักษณะแบบใดบ้าง แตกต่างจากรูปแบบอื่นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

การบริหารทีมจะต้องอาศัยทักษะ Leadership ในการบริหารงาน แต่ต้องบริหารอย่างไรถึงจะได้ใจลูกน้อง บทความนี้รวบรวมเทคนิคมาให้ทุกคนแล้ว และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างแน่นอน

เพราะอะไร Empathic Communication มีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับทักษะนี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งบอกวิธีฝึกทักษะนี้ที่ทำตามกันได้ง่ายๆ

ในปัจจุบันสิ่งที่จะช่วยให้เราสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้ก็คือ Teamwork & Collaboration ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จได้ แต่จะสร้างได้อย่างไรนั้น ไปเรียนรู้พร้อมๆกันในบทความนี้

เพราะอะไรองค์กรหลายแห่งจึงให้ความสำคัญ และต้องการให้บุคลากรมีความสามารถในการฟื้นตัวหรือ Resilience คำตอบคงหนีไม่พ้นการเตรียมให้ทุกคนพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามามากมายในศตวรรษที่ 21

เมื่อองค์กรหลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มี Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่ากรอบความคิดแบบนี้คืออะไร สำคัญกับการทำงานอย่างไร ช่วยพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือ บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยของคุณเอง

เราจึงอยากมานำเสนอเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกให้เข้าใจและมีรายละเอียดมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการตอบคำถามยอดฮิตที่ได้รับมาอยู่บ่อยๆ แล้ว ก็ยังเป็นการอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า จิตวิทยาเชิงบวกคืออะไร มีความสำคัญและจะช่วยเราได้อย่างไร

VIA Character Strengths ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นจุดแข็งในด้านความเป็นตัวตนของเราในการช่วยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับความสุข

ในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ เราทุกคนไม่ว่าจะทำงานสายไหน หรือมีอาชีพ ทำงานในตำแหน่งอะไร หันไปทางไหนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” คำว่าความเปลี่ยนแปลงดูเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราเกือบทุกคนจะต้องเผชิญและปรับตัวให้ได้ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาท่าไหน เราก็ต้องยืดหยุ่นและรับมือกับมันให้ดีที่สุด (Adapt To Change)

ทักษะความเป็นผู้นำเป็นตัวแปลที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ ผู้นำที่ดีไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องมี Soft Skill ที่สำคัญ ในการนำเอาทักษะเหล่านั้นมาใช้สร้างความสามัคคีในทีมงานของตนเอง และนั่นคือทักษะที่ใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงานหรือสมาชิกในทีม

คำว่า Teamwork บางครั้งไม่ได้จำกัดความหมายเพียงแค่คนในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมไปถึงคำจำกัดความถึงความเป็น Partnership ระหว่างเรากับ Stakeholder คนอื่นๆที่อยู่ในโปรเจค อาจหมายรวมถึง Supplier, ลูกค้า, Project Sponsor และอื่นๆ

ในช่วงเวลาที่หลายคนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน การที่เรายอมรับความคิดและอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจำเป็นมากๆค่ะ

“ความเครียด” เป็นความรู้สึกที่หลายๆ คนก็คงรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้ และมักนึกถึงผลกระทบในแง่ลบว่า ความเครียดนำภัยร้ายมาให้กับเรา

แนวคิดของการเสริมแรงเชิงบวกหรือ Positive Reinforcement มีกันมานานแล้วและถูกพูดถึงกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายสิบปี และสิ่งที่ยังทำให้แนวคิดแบบ Positive Reinforcement หรือการเสริมแรงเชิงบวก ยังสำคัญอยู่ก็เพราะ

New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ส่งผลกับเราหลายๆคนในแง่ของการทำงาน และถ้าหากเราเป็นผู้นำที่ต้องดูแลทีมงาน มีลูกน้องที่เราต้องรับผิดชอบอยู่หลายคน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารอบนี้ลำบากและใช้พละกำลังของความเป็นผู้นำมากกว่าที่เคยเป็นมา การปรับตัวสำหรับหัวหน้าที่นำมาแนะนำกันนี้ อาจจะช่วยให้ผู้นำอย่างเราสามารถเป็นหัวหน้าที่สร้างพลังเชิงบวกและได้ใจลูกน้องในยามท้าทายค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy