Coaching Program
โปรแกรม Engaging Leadership ถูกออกแบบมาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโคชชิ่งและจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งการ จัด training, โคชชิ่งแบบกลุ่ม หรือโคชชิ่งผู้บริหารแบบ 1:1 เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ บุคคล ทีมงาน หรือแม้แต่องค์กรได้เป็นอย่างดี โปรแกรมของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเอง โฟกัสในการใช้จุดแข็ง เพื่อทำให้เป้าหมายทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวประสบผลสำเร็จ
Powered by MakeWebEasy.com